Con kê bê tông mác cao

Mã CV100

Mã CV100

Mã: CV100 Chức năng: Đa năng Lớp bê tông bảo vệ 100mm

Liên hệ
Mã T160

Mã T160

Mã: T160 Chức năng: Kê cọc Lớp bê tông bảo vệ 80-100mm Đường kính 160/20mm

Liên hệ
Mã T140

Mã T140

Mã: T140 Chức năng: Kê cọc Lớp bê tông bảo vệ 70 - 90mm Đường kính 140/20mm

Liên hệ
Mã T120

Mã T120

Mã: T120 Chức năng: Kê cọc Lớp bê tông bảo vệ 60 - 80mm Đường kính 120/18mm

Liên hệ
Mã CV25/30

Mã CV25/30

Mã: CV25/30 Chức năng: Kê cột vách Lớp bê tông bảo vệ 25mm & 30mm

Liên hệ
Mã: S20/25

Mã: S20/25

Mã: S20/25 Kê sàn, dầm Lớp bê tông bảo vệ 20mm & 25mm

Liên hệ
Mã: D350

Mã: D350

Mã: D350 Thanh kê dầm dài 35cm 29x29mm

Liên hệ
Mã: D200

Mã: D200

Mã: D200 Thanh kê dầm dài 20cm 27x27mm

Liên hệ
Mã: CV50-2

Mã: CV50-2

Mã: CV50-2 Đa năng Lớp bê tông bảo vệ 50mm

Liên hệ
Mã: CV25

Mã: CV25

Mã: CV25 Kê cột, vách Lớp bê tông bảo vệ 25mm

Liên hệ
Mã: CV50-1

Mã: CV50-1

Mã: CV50-1 Kê cột, vách, móng Lớp bê tông bảo vệ 50mm

Liên hệ
Mã: CV20/25/40/50

Mã: CV20/25/40/50

Mã: CV20/25/40/50 Đa năng Lớp bê tông bảo vệ 20, 25, 40 & 50mm

Liên hệ
Mã: H12

Mã: H12

Mã: H12 Kê thép sàn lớp trên Sàn dày 15-17cm Kê cao 110mm

Liên hệ
Mã: H10

Mã: H10

Mã: H10 Kê thép sàn lớp trên Sàn dày 12-14cm Kê cao 90mm

Liên hệ
Mã: H08

Mã: H08

Mã: H08 Kê thép sàn lớp trên Sàn dày 10-12cm Kê cao 70mm

Liên hệ
Mã: T100

Mã: T100

Mã: T100 Kê cọc Lớp bê tông bảo vệ 40/60mm Đường kính 100/18mm

Liên hệ
Mã: T62

Mã: T62

Mã: T62 Kê cọc Lớp bê tông bảo vệ 25/35mm  Đường kính 62/13mm

Liên hệ
Mã: CV45/55/60

Mã: CV45/55/60

Mã: CV45/55/60 Kê cột, vách Lớp bê tông bảo vệ 45mm, 55mm & 60mm

Liên hệ
Mã: CV30/35/40

Mã: CV30/35/40

Mã: CV30/35/40 Kê cột, vách Lớp bê tông bảo vệ 30mm, 35mm & 40mm

Liên hệ
Mã: CV20/25/38

Mã: CV20/25/38

Mã: CV20/25/38 Đa năng Lớp bê tông bảo vệ 20mm, 25mm & 38mm

Liên hệ
Gọi ngay: 0982.193.480
SMS: 0982.193.480 Chat Zalo Chat qua Messenger